Forsiden

Høringssvar fra Klubbgaten legesenter

Dato: 08.02.2019

Undertegnede er fastlege ved Klubbgaten legesenter i Stavanger og bruker av Noklus diabetesskjema. Jeg opplever at kravet om samtykke i betydelig grad
vanskeliggjør innhenting av data til Norsk diabetesregister for voksne. Selv om mine pasienter aldri motsetter seg å gi samtykke når de blir spurt,
er det i praksis ofte for arbeidskrevende å få dette gjort, jf. «fastlegekrisen». Reservasjonsrett framfor samtykke vil i tillegg legge til rette for automatisk uttrekk av data, noe som vil være både arbeids- og kostnadsbesparende. Jeg støtter derfor at reservasjonsrett erstatter samtykke, forutsatt god informasjon og enkel og tilrettelagt mulighet for å reservere seg.

Olav Thorsen, ph.d.

Spes. allmennmedisin