Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 20.02.2019

Tilbakemelding fra Sørlandet sykehus HF

Høringen er sendt ut internt, og det har ikke kommet høringsinnspill til høring om forskriften.