Forsiden

Høringssvar fra Solli Klinikk

Dato: 19.02.2019

Undertegnede er fastlege ved Solli klinikk AS. Jeg benytter Noklus diabetesskjema i mitt daglige arbeid med pasieter som har diabetes og opplevver dette som et meget nyttig verktøy. . Jeg opplever samtidig at kravet om samtykke i betydelig grad vanskeliggjør innhenting av data til Norsk diabetesregister for voksne. Selv om pasientene sjelden motsetter seg å gi samtykke når de blir spurt, er det i praksis ofte for arbeidskrevende å få dette gjort, jf. «fastlegekrisen».

For meg medfører dette at jeg har store datamengder liggende som ikke blir sendt inn til Diabetesregisteret.

Reservasjonsrett framfor samtykke vil legge til rette for automatisk uttrekk av data, noe som vil være både arbeids- og kostnadsbesparende og i tillegg gi meg verdifull tilbakemelding på mitt arbeiod

Jeg støtter derfor at reservasjonsrett erstatter samtykke, forutsatt god informasjon og enkel og tilrettelagt mulighet for å reservere seg.

Med vennlig hilsen

Kristian Furuseth

Fastlege Solli Klinikk, 2050 Jessheim.