Forsiden

Høringssvar fra Kristian Jong Høines, Fastlege

Dato: 19.02.2019

Angående høring på reservasjonsrett ved medisinske kvalitetsregistere.

Jeg er fastlege ved Tananger Legsenter og aktiv bruker av Noklus diabetesskjema. Jeg har over flere år jobbet med kvalitet i primærhelsetjenesten og bruk av systematiske hjelpemidler for å bedre oppfølging og kvalitet. I min hverdag opplever jeg at behovet for samtykke til registrering i Norsk diabetesregister for voksen i betydelig grad vanskeliggjør innhenting av data. Selv om pasientene sjelden motsetter seg å gi samtykke når de blir spurt, er det i praksis ofte for arbeidskrevende å få dette gjort. Svært mange av mine kolleger opplever også at dette er en vesentlig barriere for å ta i bruk registreringen. Dette medfører også at kvaliteten på data reduseres, da utvalget blir mindre. Verdien av å kunne drive forskning på dette forringes da. I tillegg ser jeg gjennom mitt arbeid som aktiv foredragsholder på området at det ofte medfører at kvaliteten i daglige oppfølging lider da nytten av skjema ikke kommer til bruk da samtykket kommer i «veien».

Reservasjonsrett framfor samtykke vil i tillegg legge til rette for automatisk uttrekk av data, noe som vil være både arbeids- og kostnadsbesparende.

Jeg støtter derfor at reservasjonsrett erstatter samtykke, forutsatt god informasjon og enkel og tilrettelagt mulighet for å reservere seg.

Med vennlig hilsen

Kristian Jong Høines

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Tananger Legesenter DA