Forsiden

Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 18.02.2019

Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir ikke svar til denne høringen.