Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Dato: 11.01.2019

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er opptatt av kvalitet i helsetjenestene, og har dermed forståelse for nødvendigheten av gode kvalitetsregistre.

Samtidig er vi opptatt av at den enkelte pasient skal ha rett til å bestemme over sine egne helseopplysninger.

Når det er tillatt å registrere pasienter i kvalitetsregistrene uten samtykke, mener vi det er helt nødvendig at pasienten så snart det er praktisk og faglig mulig orienteres om at registreringen har funnet sted, og at han har rett til å be om at den slettes.

Det er viktig at denne informasjonen gis på en måte som er tilpasset pasientens tilstand, og at han om nødvendig får bistand til å kreve at opplysningene slettes.

Opplysninger om hvordan og når denne tilpassede informasjonen er gitt, må noteres i journal.

Hilde Hem
Daglig leder
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse