Forsiden

Høringssvar fra Akershus universitetssykehus, Endokrionlogisk avdeling

Dato: 15.02.2019
Dato: 15.02. 19

Forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre – høringsuttalelse fra Akershus Universitetesykehus

Akershus Universitetsykehus støtter forslag om at medisinske kvalitetsregistre reguleres i egen forskrift. Vi har i flere år levert data til Norsk diabetesregister for voksne. Høy dekningsgrad er nødvendig dersom diabetesregisteret skal ha representative data og kunne brukes til å forbedre helse- og omsorgstjenesten ved tilbakemeldinger, utarbeiding av statistikk, ved forskning og analyser av datagrunnlaget.

Følgende forslag er særlig viktige for vårt sykehus:

Unntak fra samtykkekrav når det er nødvendig av hensyn til registrenes datakvalitet og dekningsgrad. Vi mener at personvernet til pasientene er tilstrekkelig ivaretatt ved at det gis reservasjonsrett til pasienter som ikke ønsker at deres data blir inkludert i registeret.

Vi støtter derfor at reservasjonsrett erstatter samtykke, forutsatt god informasjon og enkel og tilrettelagt mulighet for å reservere seg.

Med vennlig hilsen

Ingjerd Solvang Wright og Ingrid Nermoen
Avdelingsleder MD, PhD,

Medisinsk faglig rådgiver og overlege

Endokrinologisk avdeling Akershus Universitetssykehus