Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 30.01.2019

Oversender uttalelse fra Bioteknologirådet: Forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

Vedlegg