Høringssvar fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)