Høringssvar fra Ingjerd Bråthen

Dato: 05.04.2022

Nå må innskrenkinger "for folk flest" slutte.

all vår økonomi er innskrenket pga strøm. Drivstoff, vannavgift, mat osv

så skal dere skrenke inn våre valgfriheter også!

dere folkevalgte skal være våre tjenere, ikke våre herskere