Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161699

Dato: 02.06.2022

Til dere som skal ta et valg for min sønns fremtid!

Jeg ber dere så instendig og tenke dere godt om før dere tar valget og å fjerne fritt behandlings valg! Fjerner dere dette- fjerner dere fremtiden for min sønn!

Hvorfor vil dere ta i fra det som er hensiktmessig og nødvendig for de mest sårbare barna med at Barnas fysioterapisenter i Bergen står i stor fare for å legges ned?!

Det sies at vi bor i et godt land, men hvordan kan dere forsvare det når viktige tilbud tas bort etter deres ønske?!

En lokal fysioterapeut som ikke har erfaring, eller barnehage og skole assistenter som ikke har utdanning innen fysioterapi og nevrologi, hvordan skal de sårbare barna som trenger slike intensive treningsøkter for å utvikle seg, hvordan skal de nå få den rette veiledning og trening når fritt behandlings valg fratas oss og Barnas fysioterapsenter må legges ned? Hva skal vi foreldre gjøre nå? Hvor skal vi få hjelp? Hvor er menneskets verdi i deres øyne?

I stede for å ta i fra- burde dere heller legge til, styrke tilbud og styrke kompetansen!

Jeg ber dere, tenk dere om...vis forståelse og raushet enn kaldhet og grådighet!

Det er ikke bare de vanliges folks tur som skal flås, nå vil dere ta de sårbare barna å flå dem også- kjære dere som sitter med all makt; vis at det er de sårbare barna sin tur til å løftes opp og frem!

mvh mamma