Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100315

Dato: 05.04.2022

Jeg er sterkt i mot dette forslaget.
Dette fordi endringen vil redusere behandlingstilbudet for mange pasienter som allerede sliter med å få hjelp, noe som også vil komme på toppen av et helesvesen som allerede sliter med kapasitetsproblem.
Lovendringsforslaget må forkastes.