Høringssvar fra Karine Sørensen

Dato: 09.04.2022

Nei til avvikling av fritt behandlingsvalg.