Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 213019

Dato: 03.04.2022

Ønsker selvsagt å beholde retten til FRITT HELSEVALG.

Så absolutt NEI til avvikling av dette!!!!!!!