Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 202126

Dato: 03.04.2022

Vi krever å få beholde retten til FRITT HELSEVALG

NEI TIL Å AVVIKLE RETTEN TIL FRITT HELSEVALG!