Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 581810

Dato: 02.04.2022

Dette forslaget vil fra ta pasientene fritt behandlingsvalg. De private bedriftene har en helt unik kompetanse på sitt felt. Forslaget vil fra ta pasientene svært nødvendig behandling.

Vi er en familie med barn som har funksjonshemming og Barnas fysioterapisenter i Bergen har vært en svært viktig brikke for vårt barns motoriske utviklig.

Vennligst ikke fra ta Barnas fysioterapisenter muligheten for å hjelpe en svært sårbar gruppe i samfunnet. Kompetansen de har i sitt fagfelt og oppfølgingen de kan gi finnes ikke i det offentlige helsevesen.

Spar penger på andre måter enn å fjerne muligheten for at barn med funksjonshemming skal få et verdig liv.