Høringssvar fra Elain Schjøren

Dato: 03.04.2022

Fritt behandlingsvalg er viktig å beholde, og skal ikke endres eller fjernes.