Høringssvar fra Ruth Olina Lødemel

Dato: 06.04.2022

Ønsker at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fortsetter.