Høringssvar fra Tord Wiik Seierstad

Dato: 06.04.2022

På backgrunn av at helesystemet for pasienter allerede er helt sprengt, så virker dette forslaget helt uforsvarlig.

Vente tider er alt helt latterlig lange for folk som trenger helse hjelp, hvor i mange tilfeller blir helsetistanden til de på ventelisten mye verre før de får hjelp, samt at helsevesnet er allerede i dag satt opp i mange sektorer slik at en skal så raskt inn og ut som mulig pga mye kø. Med lite tanke på om pasientet faktisk har blitt "frisk" og ingen ressurser til skikkelig oppfølging.

Med å belaste det offentlige helsesystemet enda mer ved å ta vekk det private støtte valget, så kan jeg ikke tenke annet at probleme over bare blir enda verre.

En kan sikkert pirke i at det ikke er ALL privat støtte som fjernes og det fortsatt blir flere valg, men uansett mengde så fjeneres er det ikke noe argument mot at det offentlige helsesystemet får mer belastning når det alt holder på å knekke sammen.

Håper at under høring at det kan bli tatt til betrakning at helsevesnet trenger mer, og ikke mindre støtte både generelt men også spesielt i disse tider.