Høringssvar fra Anna Shepenkova

Dato: 05.04.2022

Jeg mener at mann skal beholde fritt behandlingsvalg i Norge