Høringssvar fra Mona Hermansen

Dato: 07.04.2022

Gammel ordning burde bestå. Det er viktig at pasientene har frihet til å velge den behandlingsformen som tjener enkeltindividene best og gir pasientene en valgmulighet.