Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 10.06.2022

Drammen kommune er enig i evalueringsgruppens anbefaling, om at valgfriheten som følger med fritt behandlingsvalg er av avgjørende betydning for enkelte pasienter. Muligheten til å kunne velge behandlingssted ut ifra egne behov, og blant et differensiert tilbud er viktig å ivareta.

Den foreslåtte avviklingen bør utredes grundigere.