Høringssvar fra Anders Kvernsjø Tallberg

Dato: 03.04.2022

Lovendringen vil redusere behandlingstilbudet og i et helesvesen, som allerede sliter med kapasitetsproblemer, vil det ha en rekke andre negative konsekvenser. Det bør derfor forkastes i sin helhet.