Høringssvar fra Anita Gundersen

Dato: 07.04.2022

Dette er helt uakseptabelt!!!