Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 704972

Dato: 04.04.2022

Uakseptabelt . Dette er en nedbygging av helsetilbudet til landets befolkning.

Mitt svar på høringen er NEI!

Høringsforslaget bør forkastes i sin helhet og aldri innføres.