Høringssvar fra DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet

Dato: 05.04.2022

Jeg tenker at det er viktig at det lages et system som er basert på "lavest mulige effektive behandlingsnivå" - og, at det blir sett i sammenheng med den pågående revidering av "Sammen om mestring"

Det gjøres i 1. og 2. linje en kontinuerlig jobb med å optimalerisere ansvarsfordelingen, og lage best mulige behandlingstilbudd innen for eksisterende ramme.

Døgnbehandling er høyeste (dyreste) omsorgsnivå

Det bør legges tilrette for at bruken av døgnplass må gjøres som en forlengelse av behandling på et lavere omsorgsnivå - i praksis først kommune så DPS, og etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten.