Høringssvar fra Birgit Brun

Dato: 30.06.2022

Nei til dette forslaget. Det vil ramme negativt så utrolig mange mennesker som allerede er i en sårbar og vanskelig situasjon. Hvorfor fjerne noe som så mange sårt trenger og tar i bruk. Datteren vår som har en hjerneskade vil ikke lenger få det tilbudet hun har i dag om fritt behandlingsvalg avvikles fordi det finnes ikke et tilsvarende tilbud hverken offentlig eller lokalt.

Vi har benyttet oss av Barnas Fysioterapisenter som er en ideell stiftelse som tilbyr 6 ukers intensiv trening til barn med medfødt eller ervervet hjerneskade og deres foreldre. Senteret er en liten, men utrolig viktig aktør for barn med hjerneskade og deres foreldre. Her kommer barn og foreldre fra hele landet for å trene slik at barna kan mestre hverdagslige gjøremål og aktiviteter. Dette er et unikt tilbud som ikke finnes andre steder, og som supplerer det øvrige tilbudet i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Risikoen for å miste dette tilbudet, skaper uro og bekymring for fremtiden, i en allerede krevende familiehverdag med et barn som har store og sammensatte utfordringer.

Vi ser hvor mye treningen og oppholdet ved Barnas Fysioterapisenter har betydning for datteren vår. Uten dette tilbudet så vil hun stå i fare for å ikke kunne få den treningen og hjelpen som hun trenger. Hun er bare 3 år og har hele livet sitt foran seg, men trenger et tilbud slik som Barnas Fysioterapisenter har. Det er urettferdig og ikke riktig at dette skal bli tatt fra henne.

Vi som foreldre ber derfor innstendig om at departementet så snart som mulig finner en egen løsning for Barnas Fysioterapisenter, som gir sikkerhet og forutsigbarhet, slik at dette unike tilbudet til barn med hjerneskade og deres foreldre kan bestå. En god mulighet kan være å godkjenne Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter som et landsdekkende senter for intensiv trening for barn og unge med hjerneskader.