Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 483250

Dato: 03.04.2022

NEI til avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg