Høringssvar fra Iren Storlien Gjertsen

Dato: 07.04.2022

NEI til avvikling av fritt behandlingsvalg!!

Det er ikke konge, stat eller regjering som skal bestemme over befolkningens helse valg.