Høringssvar fra Haukeland Universitetssykehus og Sørlandet sykehus

Dato: 30.06.2022

Tilbudet som gis ved Barnas fysioterapisenter vurderes som svært nyttig. Særlig for de yngste barna med en medfødt hjerneskade/utviklingsfosrtyrrelse ofte ikke har et alternativt intensivt tilbud.

Men verdifullt også for større barn som gjennom intensiv målrettet trening/lek oppnår nye ferdigheter og treffer andre barn med tilsvarende vansker. Møter mellom foreldrene er også viktig.

Faglig vurdert er det viktig med tidlige tiltak for å fremme best mulig utvikling, samspill mellom foreldre/barn og foreldremestring. Foreldre etterspør ofte tidlig intensive tilbud.

Foreldre som jeg har truffet har vært svært godt fornøyd med tilbudet.

Jeg uttaler meg som privat fagperson. Lang erfaring innen barnenevrologi og habilitering både på Haukeland sykehus og Sørlandet sykehus.