Høringssvar fra Virke

Dato: 30.06.2022

Vedlagt følger Virke sin høringsuttalelse til avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.

Med vennlig hilsen

Hovedorganisasjonen Virke

Vibeke Johnsen

Bransjeleder rehabilitering og inkludering.

Vedlegg