Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133176

Dato: 07.04.2022

Å avvikle Fritt Behandlingsvalg er hårreisende.

Det er fantastisk gode resultater med denne ordningen og gir private en måte å komme inn på markedet på om de ikke har ellers avtale med offentligheten som avtalespesialist.

Jeg syns heller regjeringen skulle sett på å forenkle godkjenningene, da godkjenning er et utrolig langt og teknisk tungt løp med flere instanser involvert.

Nei til avvikling av Fritt Behandlingsvalg! Ta vare på spesialistene og pasientens interesser!