Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323907

Dato: 03.04.2022

Jeg er imot høringen om avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.