Høringssvar fra Brit Lauritsen

Dato: 07.04.2022

Fritt behandlingsvalg er en menneskerett,som skal bestå.