Høringssvar fra Samarbeidsforum - for fellesskapsbasert rusbehandling

Dato: 01.07.2022

Vårt høringsvar er lagt ved som pdf.

mvh

Samarbeidsforum - for fellesskapsbasert rusbehandling

Terje Turøy

leder

Vedlegg