Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 684444

Dato: 04.04.2022

Dette er jeg helt uenig i og må stoppes!
vi har altfor lange køer i dag og dette bol bli verre med dette forslaget som legges fram!!