Høringssvar fra Nina Ritzi

Dato: 04.04.2022

Hvorfor skal staten ha monopol på å være behandlere? Unødige ventetider foringer borgers livskvalitet og gjør at borgere risikerer livet. Skatt er ment for å gå tilbake til borgere, ikke spares eller forvaltes bort til verden går under.