Høringssvar fra Psoriasis- og eksemforbundet

Dato: 21.06.2022

Vedlagt er høringsuttalelse fra Psoriasis- og eksemforbundet.

Vedlegg