Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192323

Dato: 03.04.2022

NEI DETTE KAN DERE IKKE RØRE!

VI VIL OG SKAL HA RETTEN TIL FRITT HELSEVALG!!!!!!!