Høringssvar fra Horten kommune

Dato: 28.06.2022

Horten kommune ønsker å beholde godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg.

Begrunnelse:
De som tjener på denne endringen er Staten, og ikke pasienten!

Pga kapasitetsutfordringer og spesialistmangler, har man til nå benyttet spesialistaktører, som Staten har betalt for. Dette vil Staten nå kutte ned på, og vil at pasienten i stedet kan velge offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak.

Ergo er vi ikke framtidsrettet, men bakoverlent.

Dette vil igjen si;
Vi får et større skille mellom "vanlig folk", og de som har råd til å kjøpe seg private helseforsikringer.

Eks:
Har man fått en kreftdiagnose på Sentralsykehuset i Vestfold, og spesialisten som virkelig er god på denne spesielle diagnosen, er en ikke godkjent privat spesialist i Tønsberg, får pasienten ikke behandling der, men kan da få en tisvarende god offentlig spesialist ved sykehuset i Tromsø. Langt hjemmefra!

Er det slik vi vil ha det?
Dette er å sette oss flere år tilbake, og ikke minst, vi får et A- og et B-lag, de som har private helseforsikringer og de som ikke har.
Derfor ønsker Horten kommune å beholde godkjenningsordningen, Fritt behandlingsvalg.