Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104381

Dato: 05.04.2022

Lovendringen vil redusere behandlingstilbudet og i et helesvesen, som allerede sliter med kapasitetsproblemer, vil det ha en rekke andre negative konsekvenser. Det bør derfor forkastes i sin helhet. Dessuten er jeg imot at denne godkjenningsordningen for fritt helsevalg skal avvikles. Folk må selv få velge.