Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108349

Dato: 05.04.2022

NEI TIL AVVIKLINGEN AV GODKJENNINGSORDNINGEN I FRITT BEHANDLINGSVALG