Høringssvar fra Kristina Kirkhorn

Dato: 03.04.2022

Nei, nå får det være nok! Med så enorm ventetid det allerede er på diverse behandlinger er dette det siste folket trenger!