Høringssvar fra Ailin

Dato: 03.04.2022

NEI til avvikling av fritt behandlingsvalg!!
Det er hårreseiende at staten tenker å avvikle fritt behandlingsvalg. Vi er alle ulike med ulike behov og forståelse av egen kropp og velvære. Det er IKKE greit å fjerne vår frihet på ulike arenaer som staten forvalter.