Høringssvar fra Bjørn Kristian Sunde

Dato: 04.04.2022

Jeg samtykker IKKE til dette