Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123351

Dato: 06.04.2022

Jeg er i mot at dere vil fjerne fritt behandlingsvalg! Og at dere setter opp at en har rett på kun 15 timer det er jo ingenting! Det kan ta flere år for å bli frisk av en spiseforstyrrelse.