Høringssvar fra FamiliePartiet Foreningen

Dato: 05.04.2022

FamiliePartiet Forenimgen er ikke positivt til å avvikle godkjenningordingen i fritt behandlingsvalg siden det er et extreme manko med den offentlige helsevesen.

mvh

Leder

FamiliePartiet Foreningen