Høringssvar fra Hilde Taugbøl

Dato: 05.04.2022

Jeg er imot dette forslaget fordi det statlige helsevesen er elendig og mangler behandlingstilbud for utallige sykdommer. Jeg ser ingen annen hensikt med dette forslaget enn å INNSKRENKE folkets FRIHET til å velge behandlingsform, HINDRE aktørers muligheter til å utvikle nye behandlingsformer som vil komme flertallet i folket til gode, og forsterke monopolet for statlig skolemedisin og legemiddelindustrien. Dette er absolutt ikke til folkets beste. Det er ikke vanskelig å se at "noen" over tid jobber med å omforme Norge til et kommunistisk fascistisk land, slik vi har sett tydeligere enn noen gang siden "pandemien" "brøt ut".