Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 613016

Dato: 03.04.2022

Er ikke enige

der private må også få være en del av tilbudet da private aktører også har spesial felt på områder tilpasset bruker som ikke får hjelp i det offentlige . Vi trenger begge deler