Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 245363

Dato: 30.06.2022

For barn med funksjonsnedsettelser er habiliteringstreningstilbud essensielt for at de skal ha muligheten til å trene på å lære seg mye av det samme som alle andre barn gjør helt naturlig. Det landsdekkende tilbudet til Barnas Fysioterapisenter er det beste i Norge, og dersom ordningen fritt behandlingsvalg blir avviklet uten en omtale av hvordan Barnas Fysioterapisenter kan bestå som et tilbud til hele landet, vil dette påvirke muligheten til utvikling, funksjon og selvstendighet for mange barn i dette landet - og dette kan medføre behov for større støtte- og hjelpebehov igjennom et langt liv

Vi ber derfor innstendig om at departementet så snart som mulig finner en egen løsning for Barnas Fysioterapisenter, som gir sikkerhet og forutsigbarhet, slik at dette unike tilbudet til barn med hjerneskade og deres foreldre kan bestå. En god mulighet kan være å godkjenne Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter som et landsdekkende senter for intensiv trening for barn og unge med hjerneskader.

Ikke ta fra oss Barnas Fysioterapisenter - de gir håp, mestring og læring - uten tilbudet deres for ALLE i Norge i målgruppen vil våre barn og deres fremtid være de største taperne.